Podmínky pronájmu

  1. Smluvní vztah mezi hostem a pronajímatelem vzniká po obdržení objednávky. Smluvní vztah může být uzavřen jen s osobou starší 18 let, osoby mladší 18 let mohou užívat pobytu prostřednictvím (v doprovodu) osob starších 18 let.
  2. Cena pronájmu, termín obsazenosti a další informace jsou ke zjištění na telefonním čísle 728 722 328 nebo na e-mailu: chaty-lipensko@seznam.cz
  3. Chaty č. 1, 3 a 4 jsou pronajímány jako celek: Chata 1 – 6 lůžek, Chata 3 – 4 lůžka, chata 4 – 6 lůžek. Chatu č. 2 lze pronajmout jako celek nebo jako část po jednotlivých pokojích. Změnu počtu osob je nutné pronajímateli vždy nahlásit. Při ubytování vyššího počtu osob, než jaký je domluven při rezervaci, je nutný souhlas pronajímatele.
  4. Po obdržení objednávky provede pronajímatel předběžnou rezervaci termínu pobytu a zašle Potvrzení objednávky. Zaplacením první splátky – zálohy na pobyt je provedena závazná rezervace. Záloha činí 50% z celkové ceny, splatnost zálohy je do 14 dnů. Platbu je možné provést převodním příkazem nebo složením hotovosti na účet 75263753/0300 vedený u ČSOB. V případě neuhrazení zálohy se rezervace ruší.
  5. Pronájmy jsou obvykle týdenní a násobky týdnů. Nástup je v sobotu mezi 14.00 – 16.00 hodinou, ukončení v sobotu do 10.00 hodin. U víkendových pronájmů nebo pronájmů kratších než jeden týden je třeba čas příjezdu předem dohodnout.
  6. Hosté jsou povinni před odjezdem předat chaty a pokoje uklizené a povlečení svléknuté. Pokud tak hosté neučiní, bude pronajímatel účtovat jednorázový poplatek za pokoj nebo chatku 100 Kč.
  7. Doplatek ceny nájmu uhradí klient při převzetí klíče od objektu před nástupem na chatu.
  8. Storno podmínky: bezplatně stornovat objednávku lze písemně nejpozději 2 měsíce před termínem nástupu, po tomto termínu účtujeme stornovací poplatek ve výši uhrazené zálohy.
  9. Pojištění: objednaný pobyt využívají hosté na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození, zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku 3. osoby), za odcizení zavazadel nebo majetku hostů po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené neodpovídáme. Pro tyto případy doporučujeme před odjezdem uzavřít vhodné cestovní pojištění nebo připojištění.
  10. V případě poruchy zařízení informují hosté o poruše pronajímatele, aby mohla být v co nejkratší době odstraněna. Způsobí-li hosté pronajímateli škodu, jsou povinni ji pronajímateli ohlásit a dohodnout s ním její úhradu.